Fred være med deg, min søster, jeg drømte at hun gikk inn i helligdommen til datteren til en av nasjonen, og foran helligdommen var det skrevet hennes fulle navn og belagt med roser og skrevet langt liv, og det var mange lærde og sjeiker som gratulerte henne med fødselen, og hun dro på besøk.Og hun så et tungt og vakkert gullkjede, hun tok det og gjemte det i brystet, og hun så enden av det en lang kjede og den var besatt med grønne smaragder, og hun sto i skyene og den var veldig lang, så hun skar den og tok den og viste den til en mann og ba henne gi den halvparten, og hun kom tilbake til helligdommen og den var tom, og hun gjorde det en bønn og klaget over tilstanden hans