Jeg så at jeg var i et ukjent land og at alle dets innbyggere levde døde